Zdrowie

Skuteczność leczenia farmakologicznego w jaskrze

Jaskra jest groźną chorobą. W razie pojawienia się diagnozy trzeba reagować szybko i skutecznie. Najczęściej pierwszym etapem postępowania w jaskrze jest leczenie farmakologiczne i laseroterapia (irydotomia i SLT). Wdrożenie leków nie może być jednak podjęte bezrefleksyjnie. Zatruwanie pacjenta chemikaliami przy niestwierdzonej diagnozie jest groźne dla zdrowia i nieetyczne. Jaka jest skuteczność leczenia farmakologicznego w jaskrze.

Jakie wyróżniamy leki na jaskrę?

Leki na jaskrę występują najczęściej w postaci kropli do oczu. Do nowoczesnych leków należą m.in. analogi prostaglandyn, prostamidy, inhibitory anghydrazy węglanowej, parasympatykomimetyki, leki osmotyczne. Lekami pierwszego rzutu są prostaglandyny. Wyróżniają się one skutecznością w obniżaniu ciśnienia, a także brakiem niepożądanych działań ogólnoustrojowych. Aplikuje się je z reguły raz dziennie (o dowolnej porze). Największą wadą prostaglandyn są częste efekty uboczne (uczulenia, podrażnienia spojówek).

Innym lekiem, drugiego rzutu, są beta-blokery, które mają jednak więcej ogólnoustrojowych działań niepożądanych (oddziałują najczęściej na układ sercowo-naczyniowy i oskrzelowo-płucny). Mogą też wysuszać powierzchnię rogówki.

Alternatywą dla farmakologii jest leczenie laserowe lub zabieg chirurgiczny. Przed jakimikolwiek krokami należy przeprowadzić kompleksowe badania w kierunku jaskry (m.in. tonometrię, badanie pola widzenia, badanie HRT, OCT jaskrowe).

Alternatywy dla farmakologii

Jedną z alternatyw dla leczenia farmakologicznego jest laseroterapia SLT. To prosta, nieinwazyjna i wysoce skuteczna metoda obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego (głównej przyczyny jaskry). Niektórzy lekarze łączą ją z leczeniem farmakologicznym. Efekt laseroterapii pojawia się już zwykle po tygodniu od wdrożenia leczenia. Laser oddziałuje jedynie na komórki z melaniną, a pozostałe tkanki pozostawia w stanie nienaruszonym.

Innym zabiegiem laserowym na jaskrę jest irydotomia. Wykonuje się ją na oczach, w których może wystąpić ostry atak choroby (zamykający się kąt przesączania połączony z wysokim ciśnieniem oka). Zabieg polega na przecięciu tęczówki, aby stworzyć swobodną drogę przejścia cieczy wodnistej z komory tylnej do przedniej.

Oba badania laserowe można wykonać w wysokospecjalistycznej przychodni okulistycznej Centrum Okulistyczne Jaskra. Wyspecjalizowani lekarze dbają, by wszystkie zabiegi były wykonane precyzyjnie i bezpiecznie. Ośrodek posiada aparaturę najwyższej jakości. Leczy się tu nie tylko jaskrę, ale też zwyrodnienie plamki żółtej, które prowadzi do znacznego pogorszenia widzenia.

Dodaj komentarz